Spolek Zelené Jirčany

Už to začalo – první dojmy

Tak už začala „rekultivace“ naší obce.

REALITA !!

Stromy dovezeny poničené, zaschlé, bagrem vyhrnuta díra /v jílu a kamení/ a do té zasypány stromy se zaschlým balem /opět hlušinou s kamením/, nikoliv zeminou a substrátem, bez uvolněného kořenového krčku, v době realizace (dne 9.6.2015), která je zcela v rozporu s projektem. Fotografie máme pořízeny.

Kde je dozor realizace?

Podle projektu a smlouvy měl být postup následující:

„Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané kvalitě odpovídající standardům certifikovaných pěstitelů. Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly úměrnými velikosti rostliny. Musí být bez veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny.
Příprava stanoviště
Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice. Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu. Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by mohl hrozit takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby kořeny rostlin měly možnost pronikat do okolního prostředí. Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do období před rašením cca ½ dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například bříza či habr).
Vlastní výsadba
Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový krček stromu usazen zároveň s okolním terénem. Po usazení dřeviny do výsadbové jámy je nutné uvolnit fixaci balu u kořenového krčku, případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Následuje dostatečná zálivka a kontrola odtokových poměrů v jámě. Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního substrátu v poměru 1:1. Po mírném utužení povrchu výsadbové jámy je dřevina ukotvena odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k vychýlení nově vysazené dřeviny. Ukotvení bude provedeno třemi úvazky k třem dřevěným kůlům. Stromy s balem (většinou jehličnany) budou kotveny jedním úvazkem k jednomu kůlu. Kmen bude dále ovinut jutovou textilií.

Není Vám líto takto vynaložených prostředků a zbytečné práce?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *