Spolek Zelené Jirčany

Ombudsman k okruhu kolem Prahy – NAPROSTÝ SOUHLAS!

NE přivaděči na D3 ulicí Kutná v Psárech

Trváme na to, že přivaděč z plánované D3 ulicí Kutnou zcela zničí život v obci, již dnes zásadně ovlivněné dopadem (prach, imise a hluk) z Pražského okruhu !

Jsme proti takto nesmyslnému záměru, který pouze přiláká developery a z okolí Psáry se stanou nové Čestlice !

Zabraňme tomu společně !

 

Elektornická petice na stránkách   http://www.petice24.com/privadecnadalnicid3

NE plánované kompostárně

NE výstavbě kompostárny v obci Dolní Jirčany!

  • Kompostárna může ohrozit životní prostředí a zdroje pitné vody pro celé sídliště Štědřík!
  • Může zásadním způsobem ohrozit obec zápachem!
  • Má být postavena cca 430 m od místa plánované výstavby školy!
  • Výstavba kompostárny může způsobit snížení hodnoty nemovitostí v okolí!
  • Dojde ke zvýšení dopravního zatížení!
  • Je v rozporu s územním plánem obce!

 

Svůj nesouhlas s výstavbou kompostárny můžete vyjádřit podpisem petice, která je umístěna na následujících místech, v běžných provozních hodinách:

– trafika Psáry   – pekárna Laguna Psáry   – restaurace Kratochvíle D. Jirčany – potraviny u zahradnictví Psáry

 

Dálnice D3

Přinášíme informace o trase vedení dálníce D3 ze stránek www.zelenijilove.cz

Ví vůbec někdo v obci, mimo zastupitelů obce Psáry, kteří to schválili, že přivaděč z dálnice D3 vyúsťuje v Psárech v ulici Kutná a bude vést po staré silnici k psárskému hřbitovu? Dovedete si představit 20 000 aut za den včetně kamiónů na této silnici, která bude sloužit i jako objízdná trasa, v případě havárie nebo uzavírky Pražského okruhu?

Trasa D3 přes Sázavu

Trasa D3 přes Jílové

Chcete to mít pod okny?

dálnice_ucpana

 

 

 

 

Nový park ???

Po procházce okolo nové výsadby u hřiště v Dolních Jirčanech zjišťujeme, že vysázené stromy jsou zaschlé, větve polámané a je s nimi při výsadbě neodborně namipulováno.

Nechali by jste si vysadit zaschlé stromy na zahradu, když je platíte?????

Názorné foto

 

Obec nic neví…

Tak se nám opět veselé kácí u Záhořanského potoka a OBEC NIC NEVÍ…..

Tak i my nevíme, zda si lze takto představovat řádnou správu věcí veřejných.

Na naše upozornění na nedodržování projektu při výsadbě stromů (již při výsadbě poničených) nikdo z obce nereagoval. Uvidíme, zda bude u dodavatelské firmy provedena reklamace obcí.

DSC_0061

DSC_0067

Už to začalo – první dojmy

Tak už začala „rekultivace“ naší obce.

REALITA !!

Stromy dovezeny poničené, zaschlé, bagrem vyhrnuta díra /v jílu a kamení/ a do té zasypány stromy se zaschlým balem /opět hlušinou s kamením/, nikoliv zeminou a substrátem, bez uvolněného kořenového krčku, v době realizace (dne 9.6.2015), která je zcela v rozporu s projektem. Fotografie máme pořízeny.

Kde je dozor realizace?

Podle projektu a smlouvy měl být postup následující:

„Všechny rostliny musí být dodány ve vyrovnané kvalitě odpovídající standardům certifikovaných pěstitelů. Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s dobře prokořeněnými zemními baly úměrnými velikosti rostliny. Musí být bez veškerých chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny.
Příprava stanoviště
Před výsadbou dřeviny je třeba ověřit propustnost výsadbové jámy a při nepříznivých odtokových poměrech na dně vybudovat drenážní vrstvu (např. štěrk). Následně je upraven rozměr výsadbové jámy tak, aby její hloubka odpovídala výšce balu sazenice. Šířka výsadbové jámy musí být 1,5 násobek šířky balu. Při výsadbě dřeviny v silně zhutněném prostředí (např. v těsné blízkosti zpevněných ploch), kde by mohl hrozit takzvaný „květináčový efekt“, je doporučeno narušit utužené stěny výsadbové jámy tak, aby kořeny rostlin měly možnost pronikat do okolního prostředí. Přípustnou dobou pro výsadbu listnatých stromů s balem je období od opadu listů cca 1/2 října do období před rašením cca ½ dubna (výjimku tvoří taxony, které se vysazují při rašení listů, jako například bříza či habr).
Vlastní výsadba
Při výsadbě musí být dbáno na to, aby byl kořenový krček stromu usazen zároveň s okolním terénem. Po usazení dřeviny do výsadbové jámy je nutné uvolnit fixaci balu u kořenového krčku, případně ji odstranit celou, pokud je z materiálu, který se nerozloží. Následuje dostatečná zálivka a kontrola odtokových poměrů v jámě. Dále je sazenice zahrnuta zeminou, k tomu bude použita směs původní zeminy a pěstebního substrátu v poměru 1:1. Po mírném utužení povrchu výsadbové jámy je dřevina ukotvena odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k vychýlení nově vysazené dřeviny. Ukotvení bude provedeno třemi úvazky k třem dřevěným kůlům. Stromy s balem (většinou jehličnany) budou kotveny jedním úvazkem k jednomu kůlu. Kmen bude dále ovinut jutovou textilií.

Není Vám líto takto vynaložených prostředků a zbytečné práce?

Nezákonné rozhodnutí o kácení

V příloze je uveden podnět k přezkumu rozhodnutí obce o povolení kácení.

Toto povolení si vydala OBEC SAMA SOBĚ !!!!

Je to stejné, jako by si občan vydal sám stavební povolení…..

Přes tuto zřejmou chybu, na kterou byla upozorněna již v únoru 2015, obec dál pokračovala v nezákonném postupu. Proč???? Asi na to spěchá…..

Podnet_prezkum_kaceni

Podnet_k_prezkumu_kaceni_postupeni