Spolek Zelené Jirčany

Ombudsman k okruhu kolem Prahy – NAPROSTÝ SOUHLAS!

Opět kácení !

002V rámci tzn. „rekultivace“ prostoru v Dolních Jirčanech došlo k vykácení části stromů, které rostly v okolí Záhořanského potoka podél hřiště. Při tomto zásahu, který byl prováděn mimo dobu vegetačního klidu, např. na vzrostlé třešni, která je tudíž ohrožena klejotokem, uhynulo několik mláďat zviřat, která se v místě zásahu nacházela. Fotky „zásahu“ ve fotogalerii.

Jaké se z toho poučení?

Skutečně chceme žít v okolí dvou dálnic v prostředí připomínající „město“ nebo jsme se stěhovali do klidného prostředí vesnice?

NEMÁME SE VÍCE OZVAT ???

 

Co chceme?

Spolek Zelené Jirčany byl založen v květnu 2015 s posláním a cílem podporovat udržitelný rozvoje regionu Psár a Dolních Jirčan.

Zejména jde o organizaci a realizaci výchovné, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity pro členy sdružení a další jeho příznivce se zaměřením na ochranu krajiny a životního prostředí, podporu rozvoje obce a regionu v oblasti krajiny a životního prostředí, podílení se ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy na ochraně krajiny a životního prostředí, kulturních a historických památek, zajištění spolupráce se všemi organizacemi, obecním  zastupitelstvem a ostatními spolky při rozvoji občanské společnosti.