Spolek Zelené Jirčany
Opět kácení !

Opět kácení !

V rámci tzn. „rekultivace“ prostoru v Dolních Jirčanech došlo k vykácení části stromů, které rostly v okolí Záhořanského potoka podél hřiště. Při tomto zásahu, který byl prováděn mimo dobu vegetačního klidu, např. na vzrostlé třešni, která je tudíž ohrožena klejotokem,…

Co chceme?

Spolek Zelené Jirčany byl založen v květnu 2015 s posláním a cílem podporovat udržitelný rozvoje regionu Psár a Dolních Jirčan. Zejména jde o organizaci a realizaci výchovné, vzdělávací, kulturní a společenské aktivity pro členy sdružení a další jeho příznivce se zaměřením na ochranu krajiny a…